Scytinopogon aff. angulisporus

角孢扁枝瑚菌之相似種
(Genus) Scytinopogon (扁枝瑚菌屬)