Syzygospora mycetophila

寄錢聯軛孢菌
(Genus) Syzygospora (聯軛孢菌屬)